06/01/2017 00:01 GMT+7

Đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho các ông chồng!

Từ năm 2016, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ mà các lao động nam có thể tham khảo.

Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Cụ thể như sau:

Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc đối với trường hợp sinh thường và 7 ngày làm việc đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, đẻ dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày nếu sinh đôi và thêm 3 ngày/01con nếu sinh 3 trở lên; 14 ngày nếu sinh 2 trở lên mà phải phẫu thuật.

Trong thời gian lao động nam nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ không hưởng lương tại đơn vị mà sẽ hưởng chế độ thai sản do quỹ BHXH chi trả.

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới. Ảnh: Thuvienphapluat

Bạn có thể tham khảo mẫu bên trên từ trang Thư viện Pháp luật. Mẫu đơn này có giá trị tham khảo và nếu công ty hay doanh nghiệp của bạn đã có sẵn mẫu đơn về vấn đề này thì áp dụng mẫu đơn đó.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.