13/06/2016 03:09 GMT+7

Boracay: Thiên đường Philippines | Nhật ký hành trình

“Nhật ký hành trình” là chương trình truyền hình về du lịch được thực hiện dưới dạng Vlog – Talkshow với những trải nghiệm từ chính cuộc hành trình của khách mời thông qua hình ảnh, clip tự ghi lại.

Boracay - Thiên đường của Philippines qua hành trình hấp dẫn trong 5 ngày của nhóm bạn 7 người.